Rozjeďte to pro dobrou věc na oranžovém kole nadace ČEZ

Jen jedna minuta vaší energie může pomoci dobré věci – vzdálenost, kterou ujedete na našich oranžových kolech, ihned přepočítáme na peníze, které předáme dobročinným organizacím.

Nadace ČEZ se v průběhu celého roku zúčastňuje větších kulturních, společenských a sportovních akcí s tímto interaktivním systémem, který umožňuje zájemcům z řad veřejnosti, aby vlastním fyzickým úsilím –šlapáním na speciálně upraveném kole – přispěli na dobrou věc. Jeho základem jsou dva speciálně upravené rotopedy. Dobrovolníci šlapou po dobu jedné minuty na rotopedech. Ujetá vzdálenost se ihned přepočítává na peníze. Konečná částka je věnována Nadací ČEZ dvěma vybraným místním neziskovým organizacím.

Na akci Prague Downtown budeme šlapat pro:

Centrum rané péče Eda o.p.s., která je aktivním členem Asociace pracovníků v rané péči (APRP) , která sdružuje odborníky pracující v rané péči a zasazuje se o udržení a rozvoj tohoto oboru i služby. &

Nadace „Národ dětem“, která se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, a to jak nákupem zdravotnické techniky, léků, ale i financováním výzkumu léčby onkologického onemocnění a v neposlední řadě i zlepšením prostředí, ve kterém léčba dětských pacientů probíhá.