Prague Downtown je ojedinělá sportovní a kulturní akce na území historického centra Prahy. Je to přenesení sportu běžně provozovaného ve volné přírodě, či na speciálně vybudovaných tratích do urbanizovaného prostředí. Adrenalin přenesený z lesních cest do městských ulic. Boj o vteřiny v prostorách Petřínského parku, Strahovského kláštera a Pohořelce . Je to spojení adrenalinového sportu s výraznými kytarovými rify, doplněné aplausem užaslých diváků.