Selector

Prague Downtown je ojedinělá sportovní a kulturní akce na území historického centra Prahy. Je to přenesení sportu běžně provozovaného ve volné přírodě, či na speciálně vybudovaných tratích do urbanizovaného prostředí. Adrenalin přenesený z lesních cest do městských ulic...

informace